Award of the Japanese Academy

2016

  • MIKIYA TAKIMOTO – UMIMACHI DIARY
  • TAKAHIDE SHIBANUSHI – NIHON NO ICHIBAN NAGAI HI KETTEIBAN
  • MASASHI CHIKAMORI – HAHA TO KURASEBA
  • TETSUO NAGATA – KAINAN 1890
  • JUN’ICHI FUJISAWA – SOROMON NO GISHOU / SOROMON NO GISHOU: KOUHEN SAIBAN
Close