Hong Kong Film Awards

2016

  • CHRISTOPHER DOYLE – DAAP HYUT CAM MUI
  • CHOI SUNG FAI  – ZHÌ QU WEIHU SHAN
  • KENNY TSE – YIP MAN 3
  • YU WANG – SAN CHENG JI
  • CHAN CHOR KEUNG  – PO FENG
Close