Sasanko Palit

WYBRANA FILMOGRAFIA:

  • 2012 – JEKHANE BHOOTER BHOY
  • 2011 – ROYAL BENGAL RAHASYA
  • 2010 – GOROSTHANE SABDHAN
  • 2009 – HITLIST
  • 2008 – TINTORETTOR JISHU
  • 2007 – KAILASHEY KELENKARI
Close