Soumendu Roy

WYBRANA FILMOGRAFIA:

 • 1994 – CHARACHAR
 • 1990 – DEBATA
 • 1990 – EK DOCTOR KI MAUT
 • 1988 – AGUN
 • 1984 – THE MUSIC OF SATYAJIT RAY (doc)
 • 1984 – GHARE-BAIRE
 • 1983 – PHATIK CHAND
 • 1981 – SADGATI (tv)
 • 1980 – HEERAK RAJAR DESHE
 • 1979 – JOI BABA FELUNATH
 • 1977 – SHATRANJ KE KHILARI
 • 1976 – AMAR PREM
 • 1976 – NIDHIRAM SARDAR
 • 1976 – JANA ARANYA
 • 1974 – SONAR KELLA
 • 1974 – SADHU JUDHISHTHIRER KARCHA
 • 1973 – ASHANI SANKET
 • 1972 – THE INNER EYE (doc)
 • 1971 – SIKKIM (doc)
 • 1971 – SEEMABADDHA
 • 1971 – KUHELI
 • 1970 – BAKSA BADAL
 • 1970 – PRATIDWANDI
 • 1970 – ARANYER DIN RATRI
 • 1969 – GOOPY GYNE BAGHA BYNE
 • 1967 – BADHU BHARAN
 • 1967 – BADRINATH YATRA
 • 1967 – CHIRIYAKHANA
 • 1967 – BALIKA BADHU
 • 1965 – KAPURUSH
 • 1965 – MAHAPURUSH
 • 1965 – ALOR PIPASA
 • 1963 – PALATAK
 • 1962 – ABHIJAAN
 • 1961 – RABINDRANATH TAGORE (doc)
 • 1961 – TEEN KANYA
 • 1961 – SARANGA
 • 1959 – PERSONAL ASSISTANT
Close